Strona główna » Integracja Sensoryczna następny: Zaburzenia SI »

Integracja Sensoryczna

Zajęcia z Integracji Sensorycznej

Jest to metoda terapeutyczna, której twórczynią jest A. Jean Ayres. Termin Integracja Sensoryczna oznacza wieloetapowy proces, na który składa się: rejestracja, rozpoznawanie, selekcja, interpretacja oraz integracja bodźców docierających do centralnego układu nerwowego ze wszystkich układów zmysłowych.

Prawidłowo przebiegające procesy Integracji Sensorycznej są zależne od dobrego współdziałania następujących zmysłów: zmysłu dotyku (czucie powierzchniowe i czucie głębokie – propriocepcja), zmysłu przedsionkowego (równowaga, poczucie położenia głowy względem części ciała), zmysłu słuchowego, wzrokowego, węchowego i smaku.

Dzięki procesom Integracji Sensorycznej dochodzi do uzyskania prawidłowej odpowiedzi systemu nerwowego na docierające do niego informacje zmysłowe - powstaje tzw. reakcja adaptacyjna organizmu.

Procesy Integracji Sensorycznej zaczynają się tworzyć już w okresie płodowym, ale najintensywniej rozwijają się one w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiąże się to z dużą plastycznością mózgu w tym okresie i tworzeniem się bardzo dużej liczby połączeń nerwowych. Dlatego tak ważne jest odpowiednio wczesne zdiagnozowanie ewentualnych deficytów i wdrożenie odpowiedniego planu terapeutycznego.

Zajęcia z Integracji Sensorycznej

A. Jean Ayres zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na osiągnięcia szkolne oraz codzienne życie dziecka. Przez lata obserwacji oraz zajęć z dziećmi wypracowała teoretyczne podstawy Integracji Sensorycznej, bazujące na wiedzy z dziedziny neuropsychologii oraz metody diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować, wszystkie zmysły muszą prawidłowo działać i harmonijnie ze sobą współpracować. Mózg musi sobie radzić z napływem bodźców, w prawidłowy sposób je integrować i przetwarzać, dostarczając człowiekowi dokładnej informacji o nim samym i otaczającym świecie.

U większości osób proces integracji sensorycznej przebiega automatycznie umożliwiając odpowiednie reakcje do wymogów otoczenia i warunkuje prawidłowy rozwój sensomotoryczny. Jeżeli jednak procesy Integracji Sensorycznej nie przebiegają w sposób właściwy i bodźce docierające do CUN przetwarzane są nieprawidłowo wskazana jest wizyta u terapeuty SI.

kadraPonaj naszą kadrę. W Centrum Progres zajęcia prowadzą dyplomowani, doświadczeni specjaliści.
więcej
mediaMultimedia

Zbiór udostępnionych w witrynie, podzielonych na kategorie filmów - w jednym miejscu.

więcej ...
cennikCennik

Cennik terapii wykonywanych w Centrum Progres.

więcej ...
galeriaGaleria

Zobacz wnętrze naszej poradni, jak wyglądają zajęcia oraz uzyskane certyfikaty

więcej ...