Strona główna » Oferta

Oferta Centrum Progres

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej i terapeutycznej. Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli.

Poradnia zajmuje się:

Stosujemy:

Zasady przyjmowania

 • Diagnoza, profilaktyka i terapia zaburzeń rozwoju.
 • Badanie gotowości szkolnej.
 • Diagnoza dysleksji i ryzyka dysleksji.
 • Psychoterapia indywidualna, par, rodzinna i grupowa.
 • Badanie osobowości(Testy: MMPI-A, MMPI-II, CAT i inne), Testy projekcyjne i neuropsychologiczne.
 • Diagnostyka psychologiczna, Testy Inteligencji dla dzieci i dorosłych (WAIS-R, WISC-R).
 • Diagnostyka kliniczna w zaburzeniach psychicznych, neurologicznych i procesach otępiennych.
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej oraz ryzyka dysleksji.
 • Diagnoza dyskalkulii rozwojowej i trudności w uczeniu się matematyki.
 • Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz.
 • Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat.
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”.
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath.
 • Dziecięcy Masaż SHANTALA.
 • Terapia Ręki – praca z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością.
 • Terapia zaburzeń percepcji.
 • Metoda Weroniki Sherborne w Terapii i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka.
 • Wczesna neurokinezjologia. Terapia metodą odruchowej lokomocji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego.
 • Kinesio Taping Association.
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”.
 • Gimnastyka Zmysłów- Kreatywna Kinezjologia.
 • Terapia zaburzeń orientacji przestrzennej.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka,
 • Dziecięca neurologopedia kliniczna,
 • Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy,
 • Integracja odruchów twarzy według metody dr Świetlany Masgutowej,
 • Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD,
 • Interdyscyplinarny opis dziecka z dysfunkcjami mózgu,
 • Terapia Czaszkowo-krzyżowa.
 • Badanie rozwoju mowy dziecka w stosunku do normy wiekowej.
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy.
 • Stymulowanie rozwoju mowy, także u dzieci z osłabionym słuchem.
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy.
 • Terapia mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi.
 • Diagnoza i Terapia Jąkania, Dyslali i Alali.
 • Ustawianie i emisja głosu.
Ponaj naszą kadrę. W Centrum Progres zajęcia prowadzą dyplomowani, doświadczeni specjaliści.
więcej
Multimedia

Zbiór udostępnionych w witrynie, podzielonych na kategorie filmów - w jednym miejscu.

więcej ...
Cennik

Cennik terapii wykonywanych w Centrum Progres.

więcej ...
Galeria

Zobacz wnętrze naszej poradni, jak wyglądają zajęcia oraz uzyskane certyfikaty

więcej ...