Strona główna » Kadra

Kadra Centrum Progres

Dyrektor poradni

Danuta Stempowska

Danuta Stępowska
 • Pedagog, Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży
 • Neuroterapeuta (EEG-Biofeedback, RSA Biofeedback)
 • Terapeuta Metod: Integracji Sensorycznej, treningów słuchowych Tomatisa, Johansena, Warnkego oraz Fast ForWord
 • Przewodnicząca 49 Odziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Świdnicy(od 2002r.) oraz Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Honorowy Członek PTD
 • Przewodnicząca 2 Oddziału Polskiego Towarzystwa ADHD w Świdnicy(od 2005r.)
 • Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego(od 2003r.)
 • Regionalny Lider Programu Edukacyjno- Terapeutycznego „Ortograffiti”(od 2003r.), członek-założyciel Sekcji Nauczycieli Terapeutów

Monika Słupek

Monika Słupek

Dyplom: Pedagog specjalny.

Asystent dyrektora, terapeuta metody Tomatisa, EEG- biofeedback, RSA- Biofeedback.

Szkolenia:
 • Metoda Tomatisa
 • EEG-biofeedback
 • RSA- biofeedback
 • Metoda Warnkego
 • Diagnoza osób ze niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny
 • PEP-R Schoplera
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Diagnoza FAS
 • Język migowy

Psycholog

Kinga Żurek

Kinga Żurek

Dyplom: Psycholog, Pedagog.

Szkolenia:
 • Pedagog, Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży
 • Metoda projekcyjna Testu Plam Atramentowych Rorschacha

Surdologopeda

Magdalena Patyk

Magdalena Patyk

Dyplom: Surdologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny z terapią pedagogiczną.

Diagnoza i pomoc pedagogiczna:
 • Diagnoza i ocena postępów w rozwoju umiejętności dzieci;
 • Diagnoza problemów pedagogicznych;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Diagnoza i pomoc pedagogiczna w trudnościach edukacyjnych i wychowawczych;
 • Diagnoza problemów szkolnych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia);
 • Badanie gotowości szkolnej.
Terapia:
 • Terapia indywidualna:
  • zaburzenia zachowania (w tym ADHD, czyli nadpobudliwość psychoruchowa lub zespół hiperkinetyczny).
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów, problemy z rówieśnikami, częste konflikty
  • trudności w nauce (problemy z koncentracją, pamięcią)
  • opóźniony rozwój mowy (problemy z mową u dziecka)
  • zachowania agresywne, buntownicze, impulsywność, nieśmiałość
  • zaburzenia odżywiania się (bulimia, anoreksja)
  • Autyzm
  • Zespół Aspergera
 • Terapia grupowa;
 • Edukacja rodziców, wsparcie w problemach wychowawczo- edukacyjnych;
 • Terapia behawioralna, psychoterapia poznawcza;
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagana dziecka (dla rodziców również);
 • Stymulacja społeczno- emocjonalna;
kadraPonaj naszą kadrę. W Centrum Progres zajęcia prowadzą dyplomowani, doświadczeni specjaliści.
więcej
mediaMultimedia

Zbiór udostępnionych w witrynie, podzielonych na kategorie filmów - w jednym miejscu.

więcej ...
ofertaNasz oferta

Oferujemy szeroki wachlarz pomocy terapeutycznej osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom.

więcej ...
galeriaGaleria

Zobacz wnętrze naszej poradni, jak wyglądają zajęcia oraz uzyskane certyfikaty

więcej ...