Strona główna » Zakres działania » Trudności szkolne

Trudności szkolne

Jeżeli występują zakłócenia przetwarzania informacji w mózgu, to zwykle proces szybkiego i precyzyjnego „rozumienia” wrażeń zmysłowych jest niepewny, zagmatwany, niepełny, skrócony, nieprawidłowy bądź całkowicie niemożliwy. Konsekwencją tego będą: nieporozumienia, błędne interpretacje , nieprawidłowe wnioski, odmowy, frustracje, zaburzenia w zachowaniu oraz społeczna izolacja.

Poziom inteligencji dzieci, u których obserwuje się trudności w nauce, nie wskazuje na niepełnosprawność intelektualną. Natomiast ich zdolności rozwijają się nieproporcjonalnie, co w mniejszym lub większym stopniu rzutuje na wszystkie obszary życia.

Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć jakiekolwiek trudności w przyswajaniu wiedzy, nie czekaj z tym.

-Niezwykle istotna jest wczesna diagnoza.
-Im wcześniej rozpoczęte są działania, tym lepsze osiągniecie efekty.

Nie utrudniaj sobie i dziecku życia, podejmij działanie!

Jak możemy pomóc?

Podejmiemy działania usprawniające funkcjonowanie zaburzonych funkcji u dziecka.

Zależnie od problemu możemy zaproponować METODY TERAPII typu:

kadraPonaj naszą kadrę. W Centrum Progres zajęcia prowadzą dyplomowani, doświadczeni specjaliści.
więcej
mediaMultimedia

Zbiór udostępnionych w witrynie, podzielonych na kategorie filmów - w jednym miejscu.

więcej ...
cennikCennik

Cennik terapii wykonywanych w Centrum Progres.

więcej ...
galeriaGaleria

Zobacz wnętrze naszej poradni, jak wyglądają zajęcia oraz uzyskane certyfikaty

więcej ...